Vad är ett ”smart ekosystem”?

Det är helt enkelt en tjänst som knyter ihop alla smarta produkter med varandra. Vi har valt Googles ekosystem – Google Home. Genom att använda det möjliggörs röststyrning och automatisering av flera olika smarta produkter.