”Optimalt Wi-Fi
är en självklarhet”

Wi-Fi och nätverk

Vi installerar professionellt Wi-Fi i både kommersiella fastigheter och i privatbostäder. De flesta kunder vi hjälper med optimalt Wi-Fi har fått tillhandahålla en router av sin internetleverantör och sedan kompletterat denna med ett par repeaters. En setup som inte ger den bästa förutsättningen för en stark och säker Wi-Fi signal i fastigheten.

Nordic Smart Homes installerar och konfigurerar fasta nätverk och optimerat Wi-Fi med meshteknik. Meshteknik innebär att vi installerar flera accesspunkter i hemmet som alla ansluter till routern och/eller varandra trådat eller trådlöst. Detta ger fastigheten ett och samma nätverk oavsett vart du än befinner dig.

Bygga nytt eller renovera?
Kontakta oss innan så vi kan projektera och planera in nätverk och Wif-Fi baserat på befintliga ritningar.

Trådbundet Nätverk

I samband med nybyggnation och renovering bör man ta chansen att se över hemmets trådbundna nätverk. Speciellt om fastigheten har många rum och flera våningsplan så kan det vara värt att investera i en nätverksdragning. Ett utmärkt sätt att få hemmets wifi att bli stabilt och nå överallt är att installera trådbundna accesspunkter med meshteknologi. Att knyta ihop våningsplanen i hemmet med en nätverkssladd är generellt det enda sättet att få WiFi att fungera optimalt. Med ett trådbundet nätverk så finns även möjligheten att knyta ihop trädgården och flera byggnader. Många apparater i hemmet fungerar bättre när den inkopplad med en fast nätverkssladd än via wifi. Det gäller inte minst spelkonsoler, Speldatorer och TV apparater med 4K.

Nordic Smart Homes hjälper till med planering, projektering, installation och konfiguration.

Wi-Fi

Nordic Smart Homes hjälper dig att välja ett wifi-system som når hela hemmet.
Ett modernt mesh-nätverk byggs med flera accesspunkter på strategiska platser för att minska risken för radioskuggor och “svag” signal. Med hjälp av ritning / planlösningar kan vi i våra verktyg bestämma optimala placeringar av accesspunkterna redan på planeringsstadiet. Vid större projekt besöker vi fastigheten och kontrollmäter placeringarna innan installation påbörjas.
Kontakta oss för en kostnadsfri rådgivning.

Redundans

Vad händer om internetuppkopplingen dör? Många funktioner i ett smart hem kräver internet för att fungera optimalt. Det kanske inte är hela världen om Netflix eller Speldatorn förlorar uppkopplingen. Men det blir genast allvarligt om säkerhetsfunktioner som funkt/vatten sensorer, brandlarm, övervakning och inbrottslarm tappar anslutningen.
Genom att addera en extra internetuppkoppling till hemmets nätverk så minskar risken för avbrott. Med klok planering och rätt teknik så kan internetuppkopplingen till viktig utrustningen även hållas vid ett strömavbrott.

Så här går en installation tillväga

Wifi bygger på radiovågor, därför börjar vi med att  mäta fastighetens fysiska förutsättningar gällande planlösning, våningsplan, väggmaterial och potentiella radioskuggor. Vi planerar även placering av teknik, accesspunkter och övriga nätverkskomponenter.

Med den data vi samlat in från mätningen skapar vi underlag för installation och driftsättning. Vi sätter ihop nätverkskomponenter samt skapar en heat map baserat på aktuella förutsättningar. Skall det dras fasta nätverksuttag ritar vi även in dessa på ritningen.

Efter projektplaneringen utförs en fackmannamässig installation av samtliga nätverkskomponenter så som router, accesspunkter samt eventuella fasta nätverksuttag.

Vi konfigurerar routerns inställningar för optimal signalstyrka och mäter detta innan överlämning till kund. Vi går även igenom användargränssnittet med kunden och visar hur man t.ex sätter upp gästnätverk, byter lösenord mm.

   Läs om våra övriga tjänster:

   KOSTNADSFRI RÅDGIVNING!

   Kontakta oss så bokar vi in en kostnadsfri rådgivning.

   010-641 44 40

   Alternativt maila oss på: support@nordicsmarthomes.se

   Orter för kostnadsfri rådgivning: Stockholmsområdet