HELENTREPRENAD:

PROFESSIONELLT WIFI

Ett väl fungerande nätverk i hemmet är idag är lika viktigt och självklart som avbrottsfri elektricitet och rinnande vatten för många av våra kunder. Wifi skall täcka fastighetens alla hörn och inte bara vara bra i bostadens vardagsrum. Det skall fungera precis lika bra i källaren, uteplatsen, garaget, attefallshuset och poolområdet.

Vi tar hand om processen

Helentreprenad innebär att vi tar hand om alla delarna i i projektet. Här är de övergripande stegen:

Förstudie:
Då Wifi bygger på radiovågor börjar vi med att gå igenom och mäta fastighetens fysiska förutsättningar gällande planlösning, våningsplan, väggmaterial och potentiella radioskuggor. Vi planerar även placering av teknik, accesspunkter och övriga nätverkskomponenter samt går igenom punkter för strömsättning av dessa.

Vid nybyggnationer och större renoveringar går vi igenom ovanstående delar redan vid ritbordet.

Projektplanering:
Med den data vi samlat in från förstudien skapar vi underlag för installation och driftsättning. Vi sätter ihop nätverkskomponenter skapar en heat map baserat på aktuella förutsättningar.

Vid nybyggnation och större renoveringar där byggprojektet inkluderar arkitekt, byggare och elektriker levererar vi underlag för el och kabeldragning samt förberedelser för övrig teknik.

Genomförande:
När förstudie och projektplaneringen utförs en fackmannamässig installation av samtliga nätverkskomponenter. . När tekniken väl är på plats kan konfigurering och optimering hamna i fokus för att nå det önskade målet med ett professionellt nätverk.

Driftsättning:
Ett modernt nätverk byggt med den senaste tekniken som installerats och konfigurerats rätt fungerar “out of the box” utan handpåläggning. Dokumentation på systemets komponenter och dess placering i fastigheten överlämnas.

Boka kostnadsfri rådgivning!

Fyll i ditt telefonnummer så kontaktar vi dig alternativt skicka ett mail till support@nordicsmarthomes.se